České vysoké učení technické v Praze

Počítačová grafika

Nový obor
Nový obor
FIT ČVUT
Vysoká škola
České vysoké učení technické v Praze
Obor
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
Město
Praha
Typ studia
Bakalářské

Thákurova 9, Praha 6, 160 00

Tel.: +420224357968

E-mail: radek.richtr@fit.cvut.cz


Jazyk studia
Česky
Délka studia
3 roky
FIT ČVUT

Cíl studia

Specializace nabízí nevšední kombinaci kreativity a analytik, obor je tak rozkročen od kreativity (storytelling, design, 3D a 2D tvorba) až po efektivitu a komplexni algoritmy použivané v grafice.

Zaměřuje se a absolventovi poskytuje zaměření nejen na samotné vytváření multimediálního obsahu (2D, 3D), a na programování grafických aplikací (OpenGL, Python), ale i na tvorbu zásuvných modulů do klíčových grafických programů (Blender, Gipm, Photoshop).

Obor se zaměřuje na týmovou práci, přičemž studenti sami si mohou vybrat, zda se vydají cestou obecného grafického projektu, nebo se specializují a tvorbu a design her.

Absolvent je seznámen a vyzná se v moderních i hůře dostupných technologiích (např. state-of-the-art VR zařízení, práce s rozličením nad 8K, ale třeba i roboti). Zároveň má teoretické znalosti počítačové grafiky umožnující efektivnějši programování, grafickou tvorbu a dalši vzdělávání v oboru.

Absolventi taktéž umí velmi dobře vytvářet i testovat uživatelské rozhraní pro široké spektrum aplikací.

Studijní plán

Studijní plán oboru Počítačová grafika sestává pěti skupin předmětů.

Poviné předměty oboru (modré) jsou stejný pro všehcny absolventy bakalářského programu na FIT.

Předměty oborové (fialové) jsou to, co definuje grafický obor jako takový.

Předměty povinně volitelné (růžové) je množina předmětů, ze kterých si sám student volí.

Predměty volitelné (žluté) jsou pRĚdmĚty, které si volí student sám. Může jít o předměty, které rozvíjí základní znalosti (3D modeláž, VR, game design, atd.) nebo i o předměty jiných oborů.

Předměty jazykové, přesněji nutná jazyková zkouška.

Mezi nimi najdete:

První rok

První rok je z naprosté většiny obecný a shodný pro všechny studenty. Jde tedy o Čas, kdy je možné se rozhodovat kterou cestou se dát.

LA2 : pokročilou lineární algebru nutnou k porozumění grafických problémů.

Druhý rok

Druhý rok je primárně oborový – celá polovina předmětů je čistě oborových.

MGA : Multimediální grafické aplikace, kde studenti získají základní povědomí o tvorbě 2D a 3D obsahu a mohou se rozhodnout, zde tyto znalosti rozvinout ve volitelných pŘedmětech (např pokročilý Blender)

MVT : Moderní vizualizační technologie, kde studenti získaji přehledové informace o specifickém hw a sw od VR headsetů, telestěny, videopping, nebo 3S skenování a fotogrametrii.

PYT : Kurz programováni v pythonu

PGR : V kurzu programování grafiky, které staví na dvou semestrech kurzu C++, se studenti seznámí s OpenGL a shadery.

TUR : Tvorba uživatelského rozhraní je předmětem, kde se student seznámí s nejčastějśimi chybami v návrhu rozhraní, a nauči se jak jimi za pomoci testování předházet, či je alespoň odstranit.

Třetí rok

Třetí rok je finální, studentovi umožnuje vybrat si přesnějši profilaci a věnovat se bakalářské práci.

PGA : Předmět Programování grafických aplikací spojuje předchozí znalosti a přetavuje je v praktické použití ve formě plugin´ů pro stávajícci grafické aplikace jako je Blender, nebo Photoshop.

SP2 nebo VHS : Oba dva předměty Softwarový projekt a Virtuální herní světy, jsou týmovými předměty orientovanými va vytvoření jednoho komplexního díla.

SVZ : Strojové vidění a zpracování obrazu, kde se studenti uži detekovat napřiklad obličeje v obraze. Jde o styčný předmět s oborem Znalostí inženýrství využitelný třeba pri praci s roboty.

Profil absolventa

Student, který projde oborem Počítačová grafika získá široké spektrum základních znalostí doplněné o několik pŘeddefinovaných a několik volitelných specializací. Student se předevšim uči tvořit a fungovat v týmu – na většich projektech si natrénuje postup pro vývoj softwaru a zjistí svoje silné a slabé stránky. Bude schopným testerem, programátorem v C++ a Pythonu, Vyzná se ve zpracování obrazu i v grafických sw, které bude navći schopen i rozšířit pro svoje potřeby. Chce-li bude mít za sebou i tvorbu nejedné hry a základy game designu, připadně složitejjší kurzy architektury her, práce v Blenderu, nebo ve vytvářeni VR obsahu.

Přehled her

Další obory a kurzy