Vysokého učení technického v Brně

Ateliér herních medií

Nový obor
Nový obor
Vysoká škola
Vysoké učení technické Brno
Obor
Fakulta výtvarných umění VUT
Město
Brno
Typ studia
Bakalářské, Magisterské

Údolní 244/53, Brno, 602 00

Tel.: + 420 607 727 818

E-mail: vanek@ffa.vutbr.cz


Jazyk studia
Česky
Délka studia
3 roky

Ateliér se soustředí na tvorbu digitálních, deskových či karetních her a instalací, kde skrze ambivalenci tématu hry hledá a experimentuje s herními médii, jako s atraktivními nástroji komunikace uvnitř i vně současného umění a kultury.

Ateliér přirozeně cítí pokoru k tradičním médiím a pracuje s nimi. Hledá napříč zavedenými i experimentálními postupy takové, které v důsledku umožní vytvořit mosty mezi zdánlivě neslučitelnými médii. Pro tuto syntézu je zcela důvodná práce s klasickou malbou, fotografií, ilustrací i modelem. Médium digitální hry je stále otevřené, neunavené, legitimní. Ateliér tak získává svobodu být duchovně rezistentní vůči formálním normativům umělecké scény. Čerpá ze silného vztahu digitálních her, filmu a animace, který představuje široké pole pro tvorbu a výzkum.

Ateliér věří v autorství. Ctí rozhovor, osobní příběhy a tvůrčí záměry studentek a studentů. Nedílnou součástí pracoviště je práce s příběhem, dramatem a narativní zkratkou. Tvůrčí psaní zde přirozeně má své místo. Za největší problém současného umění považuje především reflexi umění a skutečnost, že většinově reprezentuje pouze sebe samo. Ateliér spolupracuje s MU Game Studies, Brněnskou herní scénou, sekcí Press-start, nezývislými vývojáři, umělci a technologickými optimisty. Současně se zapojujeme do festivalových aktivit (PAF Olomouc, Gamer-Pie Brno, Ludum Dare (GameJam) a dalších tématicky laděných akcí.

Během uplynulých let vznikla na půdorysu ateliérového dění samostatná tvůrčí skupina Ateliér Duchů, s cílem realizovat autorské projekty nad rámec běžných školních cvičení a semestrálních prací. Vzhledem k povinnému harmonogramu jednotlivých semestrů a jejich časové proporci vznikají prototypy, modely či koncepty v podobě, kterou definuje zadání a ukončuje semestrální zkouška. V mnoha případech je škoda projekt nedokončit nebo v podobném duchu nevystavět nový i přesto, že se v rámci školy už musíme posunout dál. Ateliér Duchů tak zachytává a dokončuje nebo restartuje projekty, jejichž životní cyklus byl již v rámci školy naplněn. Z pozice autorské tvůrčí skupiny posouvá projektovou produkci dál a hledá vztyčné body, které se mohou s probíhající školní tvorbou krýt.

Další obory a kurzy