Masarykova univerzita

Vizuální informatika: Vývoj počítačových her

Nový obor
Nový obor
Vizuální informatika: Vývoj počítačových her
Vysoká škola
Masarykova univerzita
Obor
Vizuální informatika
Město
Brno
Typ studia
Magisterské

Botanická 68a, Brno, 602 00

Tel.: +420-549 49 1810

E-mail: info@fi.muni.cz


Jazyk studia
Anglicky
Délka studia
2 roky
Odkaz na přihlášku
Vizuální informatika: Vývoj počítačových her

Cíl studia

Specializace Vývoj počítačových her dává studentům vhled do multidisciplinární problematiky vývoje digitálních her. Studenti se seznámí jak s principy navrhování her, tak s moderními nástroji a postupy pro implementaci her a dalších aplikací založených na herních technologiích, včetně využití rozšířené a virtuální reality. Důraz je kladen i na vizuální aspekty vývoje her – od tvorby 3D modelů až k programování moderních grafických karet. Vedle přednášek pokrývajících teoretické principy obsahuje studium i řadu projektově zaměřených seminářů, které studentům umožní získat praxi s vývojem her a rozšířit si své profesní portfolio. Povinnou součástí studia je rovněž stáž v herním studiu v rozsahu 480 hodin.

Studijní plán

Program Vizuální informatika připravuje studenty k práci s obrazovými informacemi a modely prostorových scén. Studium s volitelnými specializacemi zahrnuje nebo se dotýká oblastí, jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování obrazu, rozpoznávání vzorů, modelování objektů, animace, grafický design a strojové učení.

Další obory a kurzy