Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Herný dizajn

Nový obor
Nový obor
Herný dizajn
Vysoká škola
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Obor
Herný dizajn
Město
Bratislava
Typ studia
Bakalářské, Magisterské

Svoradova 2/A, Bratislava, 813 01

E-mail: lenka.marencikova@vsmu.sk


Jazyk studia
Česky
Délka studia
3 roky
Odkaz na přihlášku
Herný dizajn

Cíl studia

Vysoká škola múzických umení v Bratislavě otevřela historicky první studijní program na Slovensku zaměřený na herní design a tvorbu videoher. Studijní program rozvíjí technické i umělecké dovednosti studentů a připravuje je na libovolnou pozici v cyklu herního vývoje. Důraz je přitom kladen na současné praktiky a na práci s aktuálními počítačovými programy. Krom vědomostí z videoherního světa načerpají studenti i užitečné dovednosti z oblasti filmového průmyslu, tvorby internetového prostoru a mediálních a veřejně prostorových vizuálních prezentací. „Absolvent získa titul „bakalár art“ (Bc. art.) a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.“

Studijní plán

Študent dostáva potrebné teoretické a praktické základy pre samostatnú tvorivú prácu, priestor a podnety na rozvíjanie talentu, profesionálnych schopností a zručností vo využívaní najaktuálnejších praktík v súčasnom prostredí herného priemyslu, grafických filmových, reklamných a mediálnych štúdií.

Dôraz sa kladie na zvládnutie praktických zručností v 3D programoch, základy príbehovej tvorby, ovládnutie dramaturgie filmového a multimediálneho príbehu, výtvarné poňatie obrazu, skenovanie a iné zachytávanie reality a jej následné pohybové vkladanie do virtuálnej reality za pomoci umelej inteligencie.

Súčasťou študijného plánu je smerovanie herného dizajnu k internetovým médiám, ale aj snaha pripraviť poslucháča pre uplatnenie v európskom priestore, predovšetkým v hernom priemysle. Výučba smeruje k iniciácii študentov zúčastniť sa výmenných pobytov na zahraničných školách v rámci programu Erasmus+.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia získa teoretické a praktické poznatky počítačového priemyslu a iných multimédií a zvláda ich použitie pri výkone povolania ako autor a spoluautor herného dizajnu v počítačovom priemysle.

Další obory a kurzy