Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ateliér designu a digitálních technologií

Nový obor
Nový obor
Ateliér designu a digitálních technologií
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Město
Praha
Typ studia
Magisterské

náměstí Jana Palacha 80, Praha, 116 93

Tel.: +420 251 098 111

E-mail: atelier.ddt@umprum.cz


Jazyk studia
Česky
Délka studia
2 roky
Ateliér designu a digitálních technologií

Cíl studia

Budoucí studenty a studentky by měl spojovat zájem o sebevzdělávání v oblasti technologií a uměnovědných oborů. S ohledem na jejich vlastní zaměření a seberozvoj (není preferováno, zda inklinují k ilustrativní formě, typografii či animaci atd.).

Studijní plán

Vznikající tvář nového ateliéru vnímáme jako odpovědnost, ale i jako výzvu v rámci liberalizace tohoto procesu, která klade velkou část zodpovědnosti na samotné studenty. Od tohoto formátu očekáváme flexibilitu a intenzivnější zapojení samotných studentů do procesu výuky, samotného formování ateliéru, sdílnost praktickou tak i intelektuální. Součástí tohoto procesu by mělo být sebepoznání, otevřenost nejrůznějším tématům, kritické bádání po hlubších spojitostech a “návratu” k nadšenecké analýze, až dětské hravosti.

Základní premisou pro vytvoření odborně umělecko-technologického klimatu by mělo být, aby si studenti za dobu studia vyzkoušeli a poznali široké spektrum digitálních/interaktivních médií, mezi něž patří; virtuální/augmentovaná realita, motion design, gamifikace, elektrotechnika, kybernetika aj. Technické vybavení bude součástí nové budovy, ale i samotného ateliéru. Odborně-teoretická část mimo základní studijní program bude naplněna formou workshopů, hostovaných přednášek umělců a odborníků, spoluprací s jinými školami a institucemi.

Profil absolventa

Vytváří most mezi uměleckým a technickým smýšlením. Absolvent/ka je kreativní osoba, která dokáže uvažovat v intencích technologií a dovede designovat produkt pro nová média, či vytvářet kreativní zadání z pozice art directora (nejen pro kodéry). Nachází způsoby jak využít stávající či nové technologie inovativním způsobem na základě kritického myšlení a daného kontextu, které následně aplikuje v komerční praxi ale i jako užitý nebo autorský umělec.