Vyšší odborná škola grafická

Animace a Game Art

Nový obor
Nový obor
Vyšší odborná škola grafická
Výší odborná škola
Vyšší odborná škola grafická
Město
Jihlava
Typ studia
Středoškolské

Křížová 18, Jihlava, 586 01

Tel.: 567 312 076

E-mail: susg@susg.cz


Jazyk studia
Česky
Délka studia
4 roky
Vyšší odborná škola grafická

Cíl studia

Na rozvoj počítačové grafiky, počítačového modelování a animace a tvorbu animovaných počítačových her a simulací reaguje SUŠG v Jihlavě přípravou nového ŠVP tak, aby odpovídal současným potřebám stále dynamičtějšího společenského i technologického vývoje. Vzniká tak na středoškolské úrovni úplně nový studijní obor Animace a Game Art.

Studijní plán

Vzdělávací program Animace a Game Art využívá pro animaci jak klasických výtvarných technik tak rozvíjí vzdělávání založené na nových technologiích a s nimi souvisejících technických a uměleckých postupech, které vedou absolventa k tvůrčí samostatnosti, kreativitě a dobrému uplatnění na současném trhu práce.

Profil absolventa

Absolventi denní formy vzdělávacího programu Animace a Game Art mají potřebné vědomosti a dovednosti, které jim umožňují samostatně pracovat v oblasti výtvarné přípravy a realizace animovaných filmů a počítačových her a případně pokračovat ve studiích na vyšším typu škol. Absolventi jsou zejména připraveni k pokračování ve studiu na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě, kde díky propojení učebních osnov mohou být přijati rovnou do druhého ročníku.