Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova

Nový obor
Nový obor
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova
Střední škola
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova
Město
Bratislava
Typ studia
Středoškolské

Hálova 16, Bratislava, 851 01

Tel.: +421 02/63 82 34 02

E-mail: skola@spsehalova.sk


Jazyk studia
Česky
Délka studia
4 roky
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova

Cíl studia

Žiaci sa počas štyroch rokov štúdia v odbore PDT vzdelávajú teoreticky a prakticky v odborných predmetoch: dizajn digitálnych médií, úvod do vývoja počítačových hier, úvod do webových technológií, počítačová veda, programovanie, dizajn digitálnych médií, podnikanie, marketingová komunikácia a reklama, rozvoj v odbore. Samozrejmosťou sú všeobecno-vzdelávacie predmety vrátane dvoch cudzích jazykov – povinného anglického a možnosti výberu medzi nemeckým a španielskym jazykom.

Studijní plán

Okrem vyučovania v tzv. laboch počas formálneho vzdelávania, SPŠE Hálova s spolupráci s organizáciou OpenLab tento rok po prvýkrát uvedie aj jedinečný študijný odbor s názvom Programovanie digitálnych technológií. Ide o vôbec prvý stredoškolský študijný odbor, ktorý sa zameriava výlučne na vývoj digitálnych produktov, akými sú aplikácie a hry. Program OpenLab je určený pre všetkých, ktorí majú motiváciu a pozitívny prístup vziať zodpovednosť za svoje štúdium do vlastných rúk a naučiť sa niečo nové. Technológie sa neustále menia. Preto to, čo sa študenti a študentky učia, je druhoradé. V prvom rade sa rieši, prečo a ako sa vzdelávajú. V OpenLabe sa kladie dôraz na prístup, čo sa odzrkadľuje aj v tom, ako OpenLab funguje a ako sa hodnotí práca študentov a študentiek. Nový študijný odbor navyše prispeje aj k zvýšeniu kvality a efektívnosti IT vzdelávania na Slovensku.

Profil absolventa

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti návrhu, vývoja, testovania, predaja a programovania hier alebo hybridných aplikácií, ako aj činnosti súvisiace s implementáciou inteligentných technológií.