Žilinská univerzita v Žiline

Multimediálne technológie & inžinierstvo

Nový obor
Nový obor
Multimediálne technológie & inžinierstvo
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline
Město
Žilina
Typ studia
Bakalářské, Magisterské

Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26

Tel.: +421 41 513 5001

E-mail: rektor@uniza.sk


Jazyk studia
Česky
Délka studia
2 roky
Multimediálne technológie & inžinierstvo

Celá fakulta žilinské univerzity drží krok s dobou a zaměřuje se na obory, které budou v budoucnosti udávat trendy globálnímu průmyslu. „Chceme, aby sa naši študenti stali tvorcami obsahu – budúcimi dizajnérmi, vývojármi a umelcami.“ uvádí blog školy.  Svému vzletnému „sloganu“ přizpůsobují i studijní podmínky vybraných dvou oborů. Už na škole čeká na studenty zajímavá nabídka praxe a nadupaná laboratoř plná nejmodernější techniky. Žáci si během studia vyzkouší tvoření a testování vlastní hry a projdou si také kurzy počítačové grafiky a 3D vizualizací. Vytříbí si svou kreativitu, vytrvalost a efektivnost. Zaměření na týmového ducha je naučí také komunikaci a spolupráci. Ke konci je potřeba dodat, že „ak chcete hry vyvíjať, musíte ich aj hrať. Takže toto štúdium bude pre Vás určite zábava.“

Cíl studia

Študent bude schopný preukázať vedomosti o vývoji a súčasných trendoch v moderných počítačových hrách a aplikáciách virtuálnej reality. Študent bude schopný preukázať vedomosti o dizajne hier a ich jednotlivých aspektov. Študent bude schopný preukázať vedomosti o manažmente práce tímu na pracovisku ako aj v online priestore. Študent bude schopný preukázať vedomosti o možných rizikách pri práci na podobných projektoch. Študent bude schopný preukázať vedomosti o dizajne hry tak aby čo najviac spĺňala očakávania potencionálneho zákazníka. Študent bude môcť pracovať na samostatných projektoch tvorby počítačových hier ako aj pracovať v profesionálnom tíme. Študent bude môcť plánovať a riadiť pracovný čas tak aby boli splnené ciele projektu. Študent bude môcť reálne zhodnotiť rozsah projektu ako aj jeho cieľovú skupinu (zákazníka). Študent bude môcť pracovať agilnou formou na projekte. Študent bude môcť vytvárať časový plán projektu s prihliadnutím na dosiahnutie potrebných cieľov. Študent bude môcť písať dokumentáciu vo forme prehľadných komentárov, dokumentu herného dizajnu, dokumentu grafického dizajnu. Študent bude môcť propagovať výsledný produkt ako aj tvoriť marketingové materiály. Študent bude môcť vytvárať nové zdroje (2D/3D grafika, zvuky, kódy…) pre projekt. Študent bude môcť orientovať sa v právnej problematike dostupných zdrojov. Študent bude môcť vykonávať prehľad v špecificky orientovaných témach z odbornej literatúry. Študent bude môcť oceniť najmodernejšie technológie v zábavnom priemysl . Študent bude môcť pracovať v medzinárodnom kolektíve, na mieste alebo v online priestore. Študent bude môcť efektívne komunikovať s kolegami ako aj externými partnermi projektu. Študent bude môcť riešiť kreatívne konflikty počas dizajnu.

Studijní plán

Základy tímovej práce, psychológia člena tímu, 9 inteligencií a ich zastúpenie v projekte
Riadenie projektu, agilná forma riadenia, nástroje pre správu úloh, nástroje pre online prácu
Vývojové prostredia Unity, Unreal Engine, Godot, architektúra herného stroja
Tvorba dokumentácie, písanie komentárov v kóde, tvorba dokumentu herného dizajnu a dokumentu grafického dizajnu
Rozhrania UI/UX, formy podania informácie hráčovi, interakcia ako forma silnejšieho prepojenia virtuálnej postavy s hráčom
Tvorba zvukov, podanie informácie pomocou zvukov, emócie a hudba
Testovanie čiastkových výstupov, bugfixing, nástroje pre odhaľovanie/spracovanie chýb
Optimalizácia zdrojov pre zvýšenie výkonu
Marketing produktu, ukážky úspešného a kontroverzného marketingu
Publikovanie na populárnych obchodoch