Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Teória digitálních hier

Nový obor
Nový obor
Teória digitálních hier
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Město
Trnava
Typ studia
Bakalářské, Magisterské, Postgraduální

Nám. J. Herdu 2, Trnava, 917 01

Tel.: 033/55 65 416

E-mail: tedi@fmk.sk


Jazyk studia
Česky
Délka studia
3 roky
Teória digitálních hier

Cíl studia

Úlohou študijného programu je zorientovať študentov v aktuálnom stave herného priemyslu, umožniť im pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripraviť ich na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Okrem odborníkov z oblasti hier na programe participujú pedagógovia z masmediálnej, marketingovej a umeleckej katedry. Ich predmety dopĺňajú a rozširujú možnosti uplatnenia, no predovšetkým vytvárajú predpoklady pre schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Výučbu okrem kvalifikovaných pedagógov zabezpečujú aj odborníci z praxe. Cieľom katedry je formovať budúcich odborníkov v oblasti digitálnych hier ako na teoretickej úrovni, tak na úrovni praktickej. Absolvent odboru teória digitálnych hier disponuje širokou škálou poznatkov z rôznych vedných disciplín. Primárne z oblasti vývoja digitálnych hier a herných štúdií, sekundárne z oblasti mediálnych štúdií, masmediálnej a marketingovej komunikácie, rozšírených o špecifické predmety študijného programu.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu teória digitálnych hier sa môže uplatniť vo viacerých odvetviach herného priemyslu:

Herný teoretik / žurnalista
Teoreticky zamerané predmety poskytujú základ pre fundovanú prácu v oblasti hernej žurnalistiky a poskytujú vyćhodisko pre ďalšie prehlbovanie vedomostí, participáciu na výskumných projektoch a prípadnú akademickú kariéru v oblasti herných štúdií, ktorú je možné ďalej rozvíjať prostredníctvom doktorandského štúdia priamo na škole, alebo v zahraničí.

Generalista / Špecialista v hernom vývoji
Študijný program poskytuje predpoklady pre získanie základného povedomia o fungovaní jednotlivých špecializácií (programovanie, grafika, animácia a zvuk), ktoré je nevyhnutné pre prácu v oblasti DevOps či testingu, ale necháva otvorené dvere aj rozvoju tzv. T-shaped špecializácii vo vybranej oblasti, ktorej sa študent môže individuálne venovať v rámci projektovo orientovaných predmetov a pridružených aktivít zameraných na herný vývoj. Program na rozdiel od špecializovaných odborov nekladie nároky na predchádzajúce znalosti v týchto oblastiach.

Community / Event / Social media manager
Kombinácia predmetov z oblastí médií (dizajn, fotografia, video, streaming) a marketingu (kampane, sociálne siete), ktorá je súčasťou študijného programu vytvára podmienky pre zvládnutie špecifických požiadaviek v oblasti budovania a správy herných komunít, ako aj širšieho uplatnenia v prudko rastúcom segmente herného marketingu, pričom väčšinu z ich je možné aplikovať aj mimo herného segmentu.

E-športový manažér / tréner / profesionálny hráč
Program poskytuje možnosti pre individuálny rozvoj schopností nielen v oblasti vývoja. Ale aj samotného hrania hier, ktoré predstavuje jednu z kariérnych možností pre študentov, ktorí sa v tejto oblasti chcú ďalej rozvíjať. Na škole fungujú esportové teamy a jej študenti aktívne participujú na organizácii herných podujatí a rozvoji elektronického športu na rôznych pozíciach na základe preferencií a vlastných schopností.

Uplatnenie mimo herného priemyslu
Okrem toho odbor poskytuje cenné vedomosti uplatniteľné mimo herného priemyslu, nakoľko herné mechaniky sú prítomné takmer v každej oblasti digitálneho aj toho tradičného sveta a ich znalosť poskytuje konkurenčnú výhodu firmám, ktoré si chcú získať a udržať svojich zákazníkov.