Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Multimediální tvorba 

Nový obor
Nový obor
Multimediální tvorba 
Střední škola
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Město
Uherské Hradiště
Typ studia
Středoškolské

Všehrdova 267, Uherské Hradiště, 686 01

Tel.: +420/572 551 500

E-mail: supsuh@supsuh.cz


Jazyk studia
Česky
Délka studia
4 roky
Multimediální tvorba 

Cíl studia

Multimediální tvorba – je nejmladším oborem SUPŠ Uherské Hradiště. Jeho žáci získávají v průběhu studia zkušenosti s jednotlivými nástroji multimediální tvorby. Důraz se klade zejména na rozšiřování znalostí v oblasti počítačových technologií. Výuka rozvíjí výtvarně praktické dovednosti žáků v problematice grafického designu, vizuální reklamy, obalového designu, 3D grafiky, klasické a digitální animace, audiovizuální tvorby, digitální fotografie a webdesignu. Žáci jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu přístupu, mají vztah ke všem formám výtvarného umění, dobře se orientují v multimediální a reklamní tvorbě. 

Profil absolventa

Absolventi oboru mají široké uplatnění. Mohou se realizovat v produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové a klasické animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, značné možnosti jim nabízí tvorba webových stránek, tiskových materiálů či multimediálních výukových prezentací. Další, vysokoškolské studium může být zaměřeno na multimediální tvorbu, fotografickou, filmovou a televizní tvorbu či grafický design.