Článek

Kde v Česku studovat počítačové hry?

Je lepší být student než mladý nezaměstnaný vývojář. V případě, že vás zajímá herní design, kódování nebo grafika, raději při vývoji svých prvních her pracujte také na získání titulu. Při studiu potkáte mnoho cenných kontaktů, které se vám později mohou hodit. Některé školy zahrnují do svých osnov i povinné mezioborové praxe nebo přednášky s lokálními profesionály. V neposlední řade vám vysoká škola pomůže rozšířit obzory a doslova vám naservíruje některé informace, ke kterým byste se jinak dostávali jen těžko.

Historické okénko

Na digitální hry už dávno není nahlíženo jenom jako na marnotratnou zábavu. Za roky své existence si stihly vydobýt stabilní postavení mezi ostatními médii a také ve virtuální knihovně takřka všech mobilních a počítačových uživatelů. Dokonce i teoretická část oboru se posunula o pár významných krůčků dál. Dobu kultovního přesvědčení amerických psychologů o vlivu virtuálního násilí na reálné chování jsme již překonali. Místo ní teď nastupuje éra teoretické nejistoty a experimentální metodologie, které doprovázejí vznik rodící se jednotnosti oboru. Činorodý chaos je však pro budoucnost vysokoškolského studia her dobrou zprávou! Díky snaze příznivců gamingu a jeho kultury dnes můžou první generace studentů pózovat na promocích s titulem z herního oboru.

Po dlouhou dobu vycházela vstříc akademickému studiu počítačových her jenom ochota několika mentorů. Naštěstí ji začalo záhy podporovat idealistické seskupení MU Game Studies, které se zasloužilo o mnoho projektů, „směřujících k větší vzdělanosti a k rozvoji zkušeností veřejnosti, dostupnosti zdrojů a propojování teorie s praxí v oblasti tvorby a recepce digitálních her v ČR.1 Jejich vznik podnítilo sdílené téma diplomových a bakalářských prací, které se točily kolem her. Z neformálního setkávání několika kamarádů se později vyvinulo občanské sdružení, které operuje na profesionální úrovni. I když je někdy prosazování herního světa v akademických kruzích těžké, protože samotná disciplína je teprve v plenkách, Game Studies se pomalu daří budovat a upevňovat rysy nových studijních oborů. Nejširší nabídku předmětů věnovaných digitální zábavě má jednoznačně Masarykova univerzita v Brně. Ochuzeno nezůstalo ani hlavní město – Praha a pár exemplářů se dá najít i ve zbytku země.

Proč to nejde tak snadno?

Zdálo by se, že české školství nereaguje na tlak ze strany studentů, bažících po vědomostech z oblasti počítačových her, dost flexibilně. Herních oborů je pořád poměrně málo a výběr herních předmětů je na většině škol dost omezen. I přes bezpočet bakalářských a diplomových prací, značících zájem, postupuje průnik her do osnov pozvolna. Pomalejší etablování oborů je však součástí procesu na celém světe a netýká se jenom počítačových her. Před pár desetiletími si podobně zdlouhavým procesem musely projít například i filmy. „Nikdy to nelze nařídit, spíš musí dorůst větší počet titulovaných s kompetencí porozumění her, aby se mohli vyjadřovat, zapojit a podporovat dané téma skrze akce, výzkum, spolupráci se zahraničím.1 nastiňuje adekvátní postup předseda MU Game Studies Zdeněk Záhora.

Praktické obory, kurzy a předměty

O uplatnění se absolventi praktických herních oborů bát nemusí. Uživí se jak v zahraničí, tak na domácí herní scéně. Pro zájemce jsou na výběr vysoko specializované obory technického rázu, nebo univerzálnější ateliéry animované tvorby a herního designu.

  • FaVU-VUT Intermediální a digitální tvorba, zaměření: Ateliér herních médií

– prezenční, bakalářský odbor, čtyřletý, Brno

Kroky absolventů tohoto studia nemusejí vést jenom ke dveřím herních vývojářů. Uplatnění najdou i v oblasti kurátorství, výtvarné pedagogiky, grafického designu, nebo komerčního zpracování a postprodukce digitálního obrazu. Širokou paletu různorodých předmětů však protkává spousta povinných a volitelných předmětů věnovaných hrám.

Pro více informací klikejte na detail oboru:

https://www.vutbr.cz/studenti/programy/obor/12808

  • FEL-ČVUT Počítačové hry a grafika

– prezenční, bakalářský obor, tříletý, Praha

Absolventi oboru budou mít solidní znalosti o technických aspektech vývoje počítačových her a měli by tak být schopni jejich samostatného i týmového vývoje.“ Důraz je přitom kladen na multidisciplinárnost a spolupráci. Studenti si můžou vyzkoušet vývoj počítačové hry, nebo si poklábosit s herními výzkumníky světového kalibru, kteří na univerzitě učí. Po zdárném ukončení bakalářského stupně můžou pokračovat na magistra, nebo se rovnou zaměstnat v designerském studiu.

Pro více informací klikejte na detail oboru:

https://oi.fel.cvut.cz/cs/bc-obor-pocitacove-hry-a-grafika

  • FaMU-Akademie múzických umění Herní design (připravované studium: zač. 2019)

– prezenční, magisterský obor, dvouletý, Praha

Kombinace filmové fakulty a herního oboru se může zdát poněkud zvláštní. Kinematografie má k hernímu médiu historicky, teoreticky a snad i prakticky nejblíž. Díky jejich příbuzenskému vztahu vznikají ve světě programy herního designu právě na filmových školách či fakultách. „Těžiště chystaného (…) oboru by mělo tkvět na jedné straně v rozvíjení kreativity studentů, v experimentální práci s novým médiem počítačových her, na druhou stranu by ale tato podpora inovativního myšlení měla být vyvažována důrazem na trénink praktických dovedností.“ Absolventi dvouletého studia budou schopni nahlížet na herní fenomén ze sociálního, kulturního, psychologického i uměleckého hlediska. Naučí se používat rozličné softwary a enginy pro tvorbu her. Najdou uplatnění doma i v zahraničí, a to jak při tvorbě indie titulů, nebo AAA her. V případě zájmu je katedra v budoucnu nakloněna i možnosti otevření bakalářského stupně obdobného studia.

Pro více informací klikejte na detail oboru:

https://cas.famu.cz/cz/projekty/studijni-program-herni-design/

  • MMF-UK Počítačová grafika a vývoj počítačových her

– prezenční, magisterský obor, dvouletý, Praha

Toto magisterské studium je vhodnou volbou pro všechny programátory, kteří se chtějí formálně vzdělávat v oblasti programování digitálních her. „Absolventi oboru se uplatní při návrhu a vývoji grafických systémů a počítačových her, mohou však působit na jakékoli pozici vyžadující logické myšlení, schopnosti analýzy a algoritmický přístup, či využití metod informatiky.“  Podle zvolení specializace proniknou studenti oboru do podstaty počítačové grafiky a obrazu, nebo se vydají směrem k vývoji herních projektů. Získané znalosti můžou využít ve výzkumu, ve vývojářské praxi, nebo v akademické sféře.

Pro více informací klikejte na detail oboru:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20786&fakulta=11320

To jsou zhruba všechny vysokoškolské obory, které mají v názvu „hry“. Pak je tady ještě řada dalších, obecnějších studií, které mají počítačové hry alespoň v osnovách. Patří mezi ně například:

  • FI-MU Vizuální informatika

– prezenční, magisterský obor, dvouletý, Brno

Vizuální informatika je všestranný obor, který své studenty vzdělává zejména v problematice práce s obrazem. „Absolvent nalezne dle zvoleného zaměření uplatnění v různých oblastech, například vývoji grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracovaní a analýzu multimédií, vizualizaci dat, virtuální a rozšířené realitě nebo vytváření kvalitního grafického designu.“ S ohledem na mezioborovost nabízí specializace Počítačová grafika a vizualizace přehled všeobecných znalostí z informatiky a poznatků počítačové grafiky. Absolvent může působit ve vývoji počítačových her jako aplikační programátor nebo grafický designer. V průběhu studia se seznámí se způsoby utváření vizuálních prvků digitálního, virtuálního i rozšířeného prostředí. Důraz je kladen na herní design, proces herního vývoje a modelování a animaci charakterů. Studenty nemine ani praxe v herním studiu, kde budou pracovat na juniorské pozici.

Pro více informací klikejte na detail oboru:

https://www.fi.muni.cz/catalogue2019/?program=nmgr_viz_cz

  • Ateliér animované a interaktivní tvorby, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

– Plzeň

Ateliér je koncipován jako kreativní prostor k propojování klasických animačních technologií se současnou digitální a interaktivní produkcí. Studenti mají velkou volnost techniky, výtvarného stylu i celkového zaměření.“ Studenti ateliéru si tedy můžou vyzkoušet produkci filmů, televizního obsahu, webu a dalších audiovizuálních formátů, které zahrnují i počítačové hry. Naučí se cosi o jejich historii, designu i propagaci a zabřednou i do jednoduchého programování. Absolvují celý proces jejich vývoje až po postprodukci, při čemž můžou využít i vzácnou technologii motion capture. Škola také podporuje mezioborovou spolupráci se studenty Matfyzu v Praze.

Pro více informací klikejte na detail ateliéru:

https://ait.fdu.zcu.cz/

Teoretické obory, kurzy a předměty

Počítačové hry jsou v kontextu teorie nahlíženy jako médium. Obory zabývající se médii polemizují a zkoumají jejich vliv na člověka a společnost optikou různých humanitních oborů. Absolventi tohoto typu studií naleznou uplatnění třeba na akademické půdě, v herním designu či v marketingu, nebo ve vědeckém výzkumu. Mnoho absolventů humanitních oborů má také intenci hry tvořit.

  • FF-MU Teorie interaktivních médií

– prezenční/kombinované, bakalářský obor, tříletý, Brno

Nejširší nabídkou herních předmětů disponuje brněnský umělecko-vědní obor zaměřený na kreativní média a komunikaci. Jeho studenty neminou informace z historie, filozofie a metodologie umění 20. a 21. století. „Jako absolventi bakalářského studia najdete uplatnění v kreativních odvětvích současné informační společnosti. Budete platným členem tvůrčích a organizačních týmů festivalů a výstav umění nových médií. Můžete také působit v kulturních paměťových institucích (…) Své znalosti a dovednosti dobře uplatníte i při práci v médiích.“ Bohatý výběr herních předmětů zahrnuje témata metodologie, designu i možnost praxe. Studenti TIM si můžou zapisovat předměty z celouniverzitní nabídky, ve kterých se najde třeba Psychologie her, různé kurzy grafických programů a další.

Pro více informací klikejte na detail oboru:

https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/24621-teorie-interaktivnich-medii

  • FF-UK Studia nových médií

– prezenční, bakalářský obor, tříletý, Praha

Studia nových médií jsou něco jako pražský ekvivalent brněnského TIMu. Obor nabízí svým studentům tři směry profilací, kterými se můžou vydat. V rámci profilace Game studies žáci „kriticky analyzují médium počítačových her a zabývají se jejich širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, design a vývoj počítačových her, analýza herních mechanik, využití počítačových her ve vzdělávání a vztah počítačových her a nových médií.“ Game studies také spolupracují s pražskou matematicko-fyzikální fakultou UK. Většina jejich předmětů je vyučována v angličtině.

Pro více informací klikejte na detail oboru:

http://novamedia.ff.cuni.cz/o-oboru/charakteristika-oboru/

Zapomněli jsme na něco? Napište nám to do komentáře nebo do zprávy. Budeme moc rádi za jakékoli doplnění. 🙂

Ako väčšinu ľudí, k počítačovým hrám ma priviedla klasika. Moje detské srdiečko oslovil hlavne simulátor vojenskej kolonizácie nehostinnej púštnej planéty, prelezenej gigantickými červami, DUNE II. V súčasnosti ma na hrách fascinuje ich multi-odborovosť a komplexnosť. Baví ma nahliadať na veci z rôznych uhľov pohľadu (vedeckých aj umeleckých), a počítačové hry sú na to ako stvorené. Sama sa vo voľnom čase venujem digitálnej kresbe a 3D grafike. „Na plný úväzok“ študujem psychológiu a digitálne médiá, a popritom píšem články pre niekoľko internetových stránok.

Komentáře(0)

Nejsou k dispozici žádné komentáře.

Nemáte účet?

Jako registrovaný a přihlášený uživatel můžete tuto hru nejen ohodnotit, ale také k ní napsat komentář, diskutovat o ní, nebo ji zařadit do některého ze seznamů.

Přihlásit/Registrovat