Kde v Česku studovat počítačové hry? (AKTUALIZOVÁNO 2021)

Katarína Bojnanská – 15/03/2021

Za roky své existence si videohry stihly vydobýt stabilní postavení mezi ostatními médii a také ve virtuální knihovně takřka všech mobilních a počítačových uživatelů. Dokonce i teoretická část oboru se posunula o pár významných kroků dál. Dobu kultovního přesvědčení amerických psychologů o vlivu virtuálního násilí na reálné chování jsme již překonali. Místo ní teď nastupuje éra teoretické nejistoty a experimentální metodologie, které doprovázejí vznik rodící se jednotnosti oboru. Činorodý chaos je však pro budoucnost vysokoškolského studia her dobrou zprávou! Díky snaze příznivců gamingu a jeho kultury dnes můžou první generace studentů pózovat na promocích s titulem z herního oboru.

Po dlouhou dobu vycházela vstříc akademickému studiu počítačových her jenom ochota několika mentorů. Naštěstí ji začalo záhy podporovat idealistické seskupení MU Game Studies1, které se zasloužilo o mnoho projektů, směřujících k větší vzdělanosti veřejnosti, dostupnosti zdrojů a propojování teorie s praxí v oblasti tvorby a recepce digitálních her v ČR. Jeho vznik podnítilo sdílené téma diplomových a bakalářských prací zakládajících členů, které se točily kolem her. Z neformálního setkávání několika kamarádů se později vyvinulo občanské sdružení, které operuje na profesionální úrovni. I když je někdy prosazování herního světa v akademických kruzích těžké, protože samotná disciplína je teprve v plenkách, Game Studies se pomalu daří budovat a upevňovat rysy nových studijních oborů. V posledních letech navíc začaly vycházet vstříc studentské poptávce univerzity samy. Nejširší nabídku předmětů věnovaných digitální zábavě mají hlavní město Praha spolu s moravskou metropolí Brnem a pár exemplářů se dá najít i ve zbytku země.

Proč to nejde tak snadno?

Zdálo by se, že české školství nereaguje na tlak ze strany studentů, bažících po vědomostech z oblasti počítačových her, dost flexibilně. Herních oborů je pořád poměrně málo a výběr herních předmětů je na většině škol dost omezen. I přes bezpočet bakalářských a diplomových prací, značících zájem, postupuje průnik her do osnov pozvolna. Pomalejší etablování oborů je však součástí procesu na celém světe a netýká se jenom počítačových her. Před pár desetiletími si podobně zdlouhavým procesem musely projít například i filmy. „Nikdy to nelze nařídit, spíš musí dorůst větší počet titulovaných s kompetencí porozumění her, aby se mohli vyjadřovat, zapojit a podporovat dané téma skrze akce, výzkum, spolupráci se zahraničím.1 nastiňuje adekvátní postup předseda MU Game Studies Zdeněk Záhora.

Praktické obory, kurzy a předměty

O uplatnění se absolventi praktických herních oborů bát nemusí. Uživí se jak v zahraničí, tak na domácí herní scéně. Pro zájemce jsou na výběr vysoko specializované obory technického rázu, nebo univerzálnější ateliéry animované tvorby a herního designu.

 

FMK-UTB Ateliér Game design (NOVĚ OTEVŘENO – 21/22)

– prezenční studium, magisterské navazující, dvouleté, Zlín

V návaznosti na vlastní tradici již existujících ateliérů se zlínská univerzita rozhodla reagovat na stále rostoucí potenciál herního vývoje a otevřela perspektivní magisterský obor zaměřený na celý proces tvorby videoherní zábavy. „Studenti si projdou celým kolečkem tvorby her od přípravy herního pitche a prezentace pro investory, až po vytvoření hratelného prototypu a vlastní marketingové propagace.“ Naplnění takto širokého záběru studia docílila škola propojením oboru s ostatními fakultními ateliéry. Absolventi budou způsobilý k založení indie společnosti i k juniorní práci v herním studiu.

Pro více informací klikejte na detail oboru: https://fmk.utb.cz/o-fakulte/zakladni-informace/ateliery-ustavy-a-kabinety/atelier-game-design/o-atelieru/

FaMU Akademie múzických umění Herní design (NOVĚ OTEVŘENO – 20/21)

– prezenční studium, magisterské navazující, dvouleté, Praha

Kombinace filmové fakulty a herního oboru se může zdát poněkud zvláštní. Kinematografie má však k hernímu médiu historicky, teoreticky a snad i prakticky nejblíž. Díky jejich příbuzenskému vztahu vznikají ve světě programy herního designu právě na filmových školách či fakultách. Těžiště nově-otevřeného oboru tkví zejména v rozvoji tvůrčích a designérských schopností studentů, ale nezapomíná se ani jejich na řádnou teoretickou průpravu. Spolu se špičkovými pedagogy z oboru tak budou mladí lidé nahlížet na videohry optikou několika humanitních oborů a uměleckých přístupů.  Osvojí si znalosti potřebné pro herní scenáristiku, zvuk, grafiku i tvorbu animací a naučí se používat rozličné softwary a enginy pro tvorbu her. Samozřejmostí je absolvování odborné stáže v herním studiu. „Absolventi a absolventky budou připraveni pracovat na pozicích herního designéra, level designéra, herního scenáristy a kreativního manažera v herním studiu.“ V případě zájmu je katedra v budoucnu nakloněna možnosti otevření bakalářského stupně obdobného studia.

Pro více informací klikejte na detail oboru: https://hernidesign.famu.cz/

MFF-UK Vizuální výpočty a vývoj počítačových her (NOVĚ OTEVŘENO – 20/21)

– prezenční studium, magisterské navazující, dvouleté, Praha

Cílem studijního programu je poskytnout jeho absolventům kvalitní vzdělání, které je dokonale připraví na celoživotní profesní kariéru v sektoru informačních technologií.“ V šíři záběru oboru se tak kromě vývoje počítačových her nachází i obecná počítačová grafika, analýza obrazu či tvorba uživatelského rozhraní webu.

Pro více informací klikejte na detail oboru: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24487&fakulta=11320

FaVU-VUT Intermediální a digitální tvorba, zaměření: Ateliér herních médií

– prezenční studium, bakalářské, čtyřleté, Brno

Kroky absolventů tohoto studia nemusejí vést jenom ke dveřím herních vývojářů. Uplatnění najdou i v oblasti kurátorství, výtvarné pedagogiky, grafického designu, nebo komerčního zpracování a postprodukce digitálního obrazu. Širokou paletu různorodých předmětů však protkává spousta povinných a volitelných předmětů věnovaných hrám.

Pro více informací klikejte na detail oboru: https://www.vutbr.cz/studenti/programy/obor/12808

FEL-ČVUT Počítačové hry a grafika

– prezenční studium, bakalářské/magisterské navazující, tříleté/dvouleté, Praha

Absolventi oboru budou mít solidní znalosti o technických aspektech vývoje počítačových her a měli by tak být schopni jejich samostatného i týmového vývoje.“ Důraz je přitom kladen na dovednosti z oblasti produkce 2D i 3D grafického obsahu, uživatelského rozhraní, ale i umělé inteligence. Po zdárném ukončení bakalářského stupně můžou pokračovat na magistra, nebo se rovnou zaměstnat v designerském studiu.

Pro více informací klikejte na detail oboru: https://oi.fel.cvut.cz/cs/bc-obor-pocitacove-hry-a-grafika

MMF-UK Počítačová grafika a vývoj počítačových her

– prezenční studium, magisterské navazující, dvouleté, Praha

Toto magisterské studium je vhodnou volbou pro všechny technicky založené lidi, kteří se chtějí formálně vzdělávat v oblasti programování digitálních her. „Absolventi oboru se uplatní při návrhu a vývoji grafických systémů a počítačových her, mohou však působit na jakékoli pozici vyžadující logické myšlení, schopnosti analýzy a algoritmický přístup, či využití metod informatiky.“  Podle zvolení specializace proniknou studenti do podstaty počítačové grafiky a obrazu, nebo se vydají směrem k vývoji herních projektů. Získané znalosti můžou využít ve výzkumu, ve vývojářské praxi, nebo v akademické sféře.

Pro více informací klikejte na detail oboru: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20786&fakulta=11320

 

To jsou zhruba všechny vysokoškolské obory, které mají v názvu „hry“. Pak je tady ještě řada dalších, obecnějších studií, které mají počítačové hry alespoň v osnovách. Patří mezi ně například:

FI-MU Vizuální informatika

– prezenční studium, magisterské navazující, dvouleté, Brno

Vizuální informatika je všestranný obor, který své studenty vzdělává zejména v problematice práce s obrazem. „Absolvent nalezne dle zvoleného zaměření uplatnění v různých oblastech, například vývoji grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracovaní a analýzu multimédií, vizualizaci dat, virtuální a rozšířené realitě nebo vytváření kvalitního grafického designu.“ S ohledem na mezioborovost nabízí specializace Počítačová grafika a vizualizace přehled všeobecných znalostí z informatiky a poznatků počítačové grafiky. Absolvent může působit ve vývoji počítačových her jako aplikační programátor nebo grafický designer. V průběhu studia se seznámí se způsoby utváření vizuálních prvků digitálního, virtuálního i rozšířeného prostředí. Důraz je kladen na herní design, proces herního vývoje a modelování a animaci charakterů. Studenty nemine ani praxe v herním studiu, kde budou pracovat na juniorské pozici.

Pro více informací klikejte na detail oboru: https://www.fi.muni.cz/catalogue2019/?program=nmgr_viz_cz

FDU-ZČU Ateliér animované a interaktivní tvorby

– prezenční studium, bakalářské/magisterské navazující, čtyřleté/dvouleté, Plzeň

Ateliér je koncipován jako kreativní prostor k propojování klasických animačních technologií se současnou digitální a interaktivní produkcí. Studenti mají velkou volnost techniky, výtvarného stylu i celkového zaměření.“ Studenti ateliéru si tedy můžou vyzkoušet produkci filmů, televizního obsahu, webu a dalších audiovizuálních formátů, které zahrnují i počítačové hry. Naučí se cosi o jejich historii, designu i propagaci a zabřednou i do jednoduchého programování. Absolvují celý proces jejich vývoje až po postprodukci, při čemž můžou využít i vzácnou technologii motion capture. Škola také podporuje mezioborovou spolupráci se studenty Matfyzu v Praze.

Pro více informací klikejte na detail ateliéru: https://ait.fdu.zcu.cz/

 

FIT-ČVUT Počítačová grafika

– prezenční studium, bakalářské, tříleté, Praha

Specializace nabízí nevšední kombinaci kreativity a analytiky. Zaměřuje se jak na samotné vytváření multimediálního obsahu (2D, 3D), tak na programování grafických aplikací (OpenGL, Python) a zásuvných modulů do klíčových grafických programů. Seznámíte se s moderními technologiemi a způsobem zpracování multimediálních a grafických dat a získáte teoretické znalosti počítačové grafiky. Jako absolventi budete znát základy grafického návrhu, umět vytvářet i testovat uživatelské rozhraní.

Pro více informací klikejte na detail oboru: Počítačová grafika – FIT ČVUT (cvut.cz)

 

ORANGE FACTORY Game Design

– prezenční studium, vyšší odborné, tříleté, Praha

Obor je zaměřen na základní koncepty a principy konstrukce her. Teorie je vždy rozvíjena do praktických aplikací, tak aby studenti měli možnost herní prvky a principy objevovat kolem sebe. Praktická část je věnována tvorbě her a jejich elementů v rámci různých médií, postavených na různých principech. Absolventi mají vhled do herních principů, zvládají programování i navrhování grafiky her a jsou schopni delegovat práci dalším profesím – programátor, výtvarník, grafik. Nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, vývojářských studiích, herních studiích, v marketingu, ve firmách vyvíjejících aplikace pro chytré telefony a tablety. Pracují na pozicích game designér, produkční, grafik, programátor.

Pro více informací klikejte na detail oboru: Game Design | Orange Factory

 

SCHOLASTIKA Game Design (NOVĚ OTEVŘENO – 22/23)

– prezenční studium, vyšší odborné, tříleté, Praha

Chceme studenty provést historií i současným kontextem herní tvorby. Chceme aby nad hrami dokázali kriticky přemýšlet, aby je dokázali poučeně hrát. Hledat ve svých prototypech i již existujících hrách hledat chyby i identifikovat mechanismy, které stojí za to rozvíjet. Chceme je naučit vybírat a používat všechny potřebné nástroje pro tvorbu herních assetů i práci v enginech, ve kterých z nich dokážou sestavit imersivní herní zážitek. Ale hlavní, co se pokoušíme předat je samostatnost a schopnost najít si své místo v dynamicky rostoucím a rozvíjejícím se herním průmyslu. Aby dokázali sestavit tým, naplánovat si vývoj, sestavit a odprezentovat prototyp. Aby byli připraveni nastoupit do jakéhokoliv herního studia na svou vysněnou pozici nebo dokázali publikovat vlastní nezávislou hru a uměli ji náležitě propagovat a distribuovat na neuvěřitelně pestré nezávislé vývojářské scéně. Na pomoc si budeme zvát zkušené vývojáře i teoretiky, kteří se nebojí na svět her nahlížet kriticky. Vývoj her je obor s obrovskou perspektivou i velkým množstvím výzev a my se chceme stát průvodci na cestě skrz jeho území.

Pro více informací klikejte na detail oboru: Game design – Scholastika

 

Teoretické obory, kurzy a předměty

Počítačové hry jsou v kontextu teorie nahlíženy jako (digitální, nové) médium. Obory zabývající se médii polemizují a zkoumají jejich vliv na člověka a společnost optikou různých humanitních oborů. Absolventi tohoto typu studií naleznou uplatnění třeba na akademické půdě, v herním designu či v marketingu, nebo ve vědeckém výzkumu. Mnoho absolventů humanitních oborů má také intenci hry tvořit.

FF-MU Teorie interaktivních médií

– prezenční/kombinované studium, bakalářské/magisterské navazující, tříleté/dvouleté, Brno

Nejširší nabídkou herních předmětů disponuje brněnský umělecko-vědní obor zaměřený na kreativní média a komunikaci. Jeho studenty neminou informace z historie, filozofie a metodologie umění 20. a 21. století. „Jako absolventi bakalářského studia najdete uplatnění v kreativních odvětvích současné informační společnosti. Budete platným členem tvůrčích a organizačních týmů festivalů a výstav umění nových médií. Můžete také působit v kulturních paměťových institucích (…) Své znalosti a dovednosti dobře uplatníte i při práci v médiích.“ Bohatý výběr herních předmětů zahrnuje témata metodologie, herního i grafického designu a možnost praxe na herních festivalech.

Pro více informací klikejte na detail oboru: https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/24621-teorie-interaktivnich-medii

FF-UK Studia nových médií

– prezenční, magisterské navazující, dvouleté, Praha

Obor nabízí svým studentům tři směry profilací, kterými se můžou vydat. V rámci profilace Game studies žáci „kriticky analyzují médium počítačových her a zabývají se jejich širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, design a vývoj počítačových her, analýza herních mechanik, využití počítačových her ve vzdělávání a vztah počítačových her a nových médií.“ Game studies také spolupracují s pražskou matematicko-fyzikální fakultou UK. Většina jejich předmětů je vyučována v angličtině.

Pro více informací klikejte na detail oboru: http://novamedia.ff.cuni.cz/

 

Placené kurzy (nejen pro studenty VŠ)

GameDevHub (NOVĚ OTEVŘENO)

Zakladatelská dvojice Martin „Martuša“ Vaňo a Martin „warp“ Boháč reagují svojí činností na deficit obdobné vzdělávací platformy v Česku. Spolu s dalšími etablovanými profesionály z předních českých studií a vysokých škol zprostředkují zájemcům teoretické znalosti, ale hlavně praktické dovednosti v našlapaných online kurzech. Z pohodlí domova se tak ze studentů-začátečníků stanou během 12 týdnů způsobilý odborníci se stabilní vědomostní základnou. Minimálně jednou za sedm dní se studenti můžou těšit na živý workshop s lektorem, na kterém si rovnou vyzkouší probíranou látku. Výstupem kurzu je totiž vlastní první projekt, který může sloužit jako zárodek počítačové hry. Momentálně nabízí GameDevHub vzdělání v oblasti 3D herní grafiky, herního designu a Unity3d, ale do budoucna slibuje i další tematické okruhy pro programátory, grafiky i designéry.

Pro více informací klikejte na detail kurzu: https://www.gamedevhub.cz/?fbclid=IwAR2COwd2K2626q0Xvlz-yHlUOXeCMAsM9vbBIFW97xgfRShQzMkQ_j3UoRM

Zapomněli jsme na něco? Napište nám to do komentáře nebo do zprávy. Budeme moc rádi za jakékoli doplnění. 🙂

Katarína Bojnanská

Študentka Teorie interaktivních médií (Bc.), Managementu v kultuře (Mgr.) a Elektronické kultury a semiotiky (Mgr.). Absolventka Psychologie (Bc.). Na svojej pestrej akademickej ceste sa k téme videohrier vždy rada vraciam. Zakaždým z trochu iného uhľu pohľadu.