15.1.2007 9:02
Rozhovor Faraway studios
Rozhovor nejen o Until I’m Gone..
Více...
21.12.2006 19:44
Sběratelské předměty s motivem hry Armed Assault!
Přinášíme tiskovou zprávu IDEA Games..
Více...
18.12.2006 16:07
Alpha Prime - Video
Podívejte se kdo pracoval na AP..
Více...
18.12.2006 16:06
Armed Assault - Bonusové screenshoty
Podívejte se..
Více...
18.12.2006 16:06
Dárek od BIS
Novoroční dárek pro hráče ArmA: Armed Assault!
Více...
17.12.2006 17:13
Alpha Prime - Demo screenshoty
Podívejte se na screeny...
Více...
17.12.2006 16:53
Nová Videa
Přidána nová videa do sekce..
Více...
13.12.2006 14:30
Arma v Německu!
nejprodávanější titul..
Více...
11.12.2006 23:09
Tisková zpráva - IDEA Games
ArmA: Armed Assault v české lokalizaci je k dispozici na internetu.
Více...
10.12.2006 20:20
Rozhovor s Prohibited
Další moje otázky jsem směřoval na nově vzniklý tým Prohibited..
Více...

TOPlist

Znáte PEGI?

CO JE PEGI? Systém Celoevropské informace o hrách (Pan European Game Information - PEGI) je nový systém klasifikace vhodnosti interaktivních her pro mládež. Účelem systému je zabezpečit, aby nezletilá mládež měla přístup pouze ke hrám vhodným pro určitou věkovou kategorii. Systém má podporu nejen všech hlavních výrobců hracích konzol, včetně PlayStation, Xbox, Nintendo, ale rovněž autorů her a vývojových programátorů interaktivních her v celé Evropě. Byl vyvinut Evropskou federací pro interaktivní software (Interactive Software Federation of Europe - ISFE). Evropská komise hodlá tento systém převzít jako model evropské harmonizace pro ochranu dětí a nezletilých osob na úseku společenských her.

Systém PEGI byl uveden na trh začátkem jara roku 2003 a nahrazuje předcházející národní systémy klasifikace vhodnosti pro mládež; dnes je již používán ve většině států Evropy. Klasifikace vhodnosti pro mládež je uvedena na přední a zadní straně obalu interaktivních her. Prodavači v příslušných obchodech podávají doplňující informace.

Systém PEGI se skládá ze dvou oddělených, i když vzájemně se doplňujících, prvků: první je klasifikace vhodnosti pro věkové kategorie 3+, 7+, 12+, 16+ nebo 18+; druhou je jedno nebo více vyjádření charakteristiky hry. Ikony na zadní straně obalu znázorňují tyto charakteristiky. Pro vyjádření žánru hry je k dispozici až šest ikon. Působnost charakteristiky hry odpovídá klasifikaci vhodnosti pro určitou kategorii mládeže.

Kombinace klasifikace vûkové vhodnosti a charakteristiky hry umoÏÀuje rodiãÛm nebo osobám vybírajícím hry se ujistit, Ïe urãitá hra je pfiimûfienû vhodná vûku uÏivatele.

Kombinace klasifikace věkové vhodnosti a charakteristiky hry umožňuje rodičům nebo osobám vybírajícím hry se ujistit, že určitá hra je přiměřeně vhodná věku uživatele. Systém PEGI se aplikuje na výrobky distribuované v šestnácti zemích.

Zde jsou je 16 zemí: Rakousko
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Řecko
Irsko
Itálie
Lucembursko
Nizozemsko
Norsko
Portugalsko
Spanělsko
Švédsko Švýcarsko
Velká Británie