Můj virtuální svět, moje pravidla: Co je EULA a proč ji nepodcenit

Jaroslav Menčík – 02/10/2023

Po dlouhých měsících či letech usilovné práce jste dokončili vývoj své počítačové hry? Nemyslete si, že tím vaše práce skončila. Virtuálnímu světu je třeba dát pravidla, která budou chránit vás a vaše dílo, na kterém jste tak usilovně pracovali. K tomu slouží licenční smlouva s koncovým uživatelem, v angličtině End-User License Agreement (tzv. EULA). EULA je základní právní dokument, který chrání vaše duševní vlastnictví, stanovuje podmínky užívání hry a omezuje vaši odpovědnost za případnou újmu. Pojďme se podívat na to, co by EULA měla obsahovat a na co si dát při její přípravě pozor.

 

Proč je EULA nezbytností?

Zjednodušeně řečeno, EULA je smlouva mezi vámi jako vývojářem a hráčem, která upravuje podmínky užívání hry. Stanovuje, jaká práva a povinnosti z užívání hry vyplývají a jakou odpovědnost mají její vývojáři, resp. její hráči. Souhlas s EULou je typicky nezbytnou podmínkou užívání hry.

Někdy se v praxi setkáváme s obecnými vzory EULA staženými z internetu, kterými si však vývojáři můžou zadělat na pořádný průšvih. Mnohé vzory nebývají příliš kvalitní, často zapomínají na zásadní ustanovení nebo se řídí právem jiných států. Krom toho můžete zásahem do původního textu a používáním EULy stažené z internetu porušovat práva jejího autora. Když už tedy připravujete EULu, je nutné to udělat s rozmyslem a pečlivostí.

Ačkoli je EULA důležitým právním dokumentem, nemusí být napsána složitým právnickým jazykem. Použití jednoduchých formulací může naopak hráčům usnadnit pochopení vašich podmínek.

Na co v EULe nezapomenout?

Přestože každá EULA by měla být individuálně přizpůsobená potřebám konkrétní hry a jejích vývojářů či vydavatelů, prakticky každá by měla pokrývat tyto oblasti:

• Práva duševního vlastnictví. V EULe by mělo být uvedeno, že práva duševního vlastnictví, zvláště pak práva autorská, včetně veškerých souvisejících materiálů (jako jsou zvukové stopy nebo grafika) vykonáváte vy jako tvůrce hry a žádné ustanovení EULy nelze vykládat tak, že postupujete jakákoliv práva duševního vlastnictví na uživatele.

• Licence. V EULe by měly být uvedeny podmínky udělení licence, včetně způsobu, jakým mohou hráči přistupovat k vaší hře a užívat ji, popřípadě jestli ji mohou modifikovat a vytvářet další obsah (doporučujeme explicitně uvést, zda může hráč vytvářet herní módy). Vývojáři si také často vyhrazují možnost licenci vypovědět bez uvedení důvodu.

• Platba. Je vaše hra placená jednorázově, zahrnuje nákupy ve hře nebo je úplně zdarma? Nezapomeňte v EULe tyto informace specifikovat a uvést další doprovodné údaje jako možné způsoby platby, její splatnost či podmínky pro vrácení peněz.

• Ochrana osobních údajů. Součástí EULy bývají též informace o zpracování osobních údajů hráčů. I pokud žádné osobní údaje nezpracováváte, je vhodné o tom hráče informovat. Pokud ke zpracování osobních údajů ve vašem případě dochází, je potřeba abyste splnili všechny zákonné povinnosti vztahující se zejména k GDPR v EU a CCPA v USA. Povinné informace o zpracování osobních údajů lze pokrýt i v samostatném dokumentu a v EULe na něj odkázat.

• Omezení odpovědnosti. Důrazně též doporučujeme chránit sebe a své herní studio vyloučením či omezením odpovědnosti, která by mohla vzniknout v důsledku majetkové či nemajetkové újmy hráčů.

• Aktualizace EULy. Je také žádoucí vyhradit si možnost EULu kdykoliv jednostranně měnit. O tom však hráče nesmíte zapomenout v každém jednotlivém případě informovat a poskytnout mu možnost od ní odstoupit. Vyhradit si můžete také pravidelné či nahodilé upgrady softwaru.

videoherní právo

Co obsahuje dobrá EULA?

Kvalitní EULA se od ostatních odlišuje také přístupem a formou. Herní studio může srozumitelnou a férovou EULou ukázat, že nejde jen o nutné zlo, ale že EULA slouží i k zdravému dialogu vývojáře a hráče. Uplatněním těchto tipů můžete vytvořit user-friendly EULu, která bude odpovídat standardům AAA her:

• Používejte nadpisy a formátování. Odrážky a krátké odstavce pomůžou hráčům rychle se v dokumentu zorientovat a najít informaci, kterou hledají.

• Shrňte klíčové body dokumentu. Zvažte možnost shrnout na začátku dokumentu klíčové body EULy. Tím hráčům pomůžete rychle pochopit hlavní pravidla vstupu do vašeho virtuálního světa.

• Nebraňte se zpětné vazbě. Při vytváření nebo aktualizacích EULy zohledněte zpětnou vazbu od uživatelů. To vám může pomoci řešit případné problémy a obavy uživatelů ještě před jejich vznikem a vytvořit tak lepší herní zážitek.

• Nenechte hráče hledat. Zajistěte, aby byla EULA snadno přístupná. Zejména umístěte odkaz na webové stránky, do e-shopu a také do nabídky nastavení hry. EULA by měla být strojově čitelná, aby se v ní dalo fulltextově vyhledávat.

• Pravidelně aktualizujte. Pravidelně kontrolujte a aktualizujte EULu, abyste se ujistili, že odráží veškeré změny ve hře nebo nové právní požadavky.

• Přizpůsobte EULu hráčům. Pokud jste dosud cílili jen na české zákazníky a chcete hru rozšířit i do zahraničí, nezapomeňte na anglickou verzi. A zvažte i překlad alespoň souhrnu základních bodů do jazyků dalších zemí, ve kterých chcete, aby se hra stala populární. Určitě tím místní komunitě uděláte radost.

Why so serious?

Ačkoli je EULA důležitým právním dokumentem, nemusí být napsána složitým právnickým jazykem. Použití jednoduchých formulací může naopak hráčům usnadnit pochopení vašich podmínek. Nic vám tak nebrání text EULy napsat ve stylu fiktivního světa vaší hry, např. v mafiánském žargonu ze čtyřicátých let.

Pro inspiraci, společnost PC Pitstop, vyvíjející nástroj pro údržbu počítačů, v roce 2005 odměňovala hráče, kteří EULu dočetli až do konce: „Zvláštní odměna, která může zahrnovat finanční kompenzaci, bude udělena omezenému počtu držitelů licence, kteří si přečtou tuto část licenční smlouvy a kontaktují společnost PC Pitstop.“ Společnost údajně čekala čtyři měsíce, než se první uživatel přihlásil o svou výhru ve výši jednoho tisíce dolarů.

Tvůrci game enginu Amazon Lumberyard zase ve své EULe zakazovali používat svůj software pro zdravotní či nukleární zařízení. Připustili však jednu výjimku: „(…) Toto omezení však neplatí v případě výskytu (potvrzeného Centrem Spojených států pro kontrolu nemocí nebo jiným orgánem) rozsáhlé virové infekce přenášené kousnutím nebo kontaktem s tělesnými tekutinami, která způsobuje, že lidské mrtvoly ožívají a snaží se konzumovat živé lidské maso, krev, mozek nebo nervovou tkáň, a která pravděpodobně povede k pádu organizované civilizace.“ Nikdy nevíte, kdy se takové ustanovení dostane ke správnému novináři a z EULy se stane PR zdarma.

Závěrem

Ačkoli psaní EULy typicky není pro vývojáře prioritou, jedná se o důležitý právní dokument, který chrání vaše práva a určuje pravidla vstupu do vašeho fiktivního herního světa. Neznamená to však, že musí jít o nudný dokument psaný právní hatmatilkou. Naopak – srozumitelně a zábavně napsaná EULA podporuje vztahy mezi hráči a vývojáři a může také pomoct vašemu hernímu studiu vystoupit z davu.

Jaroslav Menčík

Videoherní právník a fanoušek nových technologií. Rád publikuji články a přednáším na konferencích a univerzitách na témata týkající se právních & byznysových aspektů herního vývoje. Baví mě pomáhat herním studiím na cestě k úspěchu a řešit jejich reálné problémy.