Polda 3 – Návod

Miroslav Žák – 13/10/2022

Cheat na mezihry 

ve hře napište   POSKAKUJUNALINCE

F3 – vyhrát mezihru

F4 – prohrát mezihru

Budou také zpřístupněny všechny mezihry v BONUSU.

POLDA 3

PRAHA

Poldova kancelář

Polda začíná ve své kanceláři soukromého detektiva. V intru přijme práci- zaváže se najít ztraceného manžela, který pracoval jako kuchař. Polda sebere šroubovák ze šuplete a baterku ze stolku a jde do lokace policejní stanice. 

Ulice s policejní stanicí

Polda musí nejprve vyprovokovat rozhovorem výrostka ke hře čáry, když ho obehraje, získá peníze. Když po tom výrostkovi nabídne vyhrané peníze zpátky, dostane od něj flusbrok. 

Popovídá si s Vietnamcem, svým bývalým kolegou a důchodci. Podívá se u Vietnamce na paralyzér a po rozhovoru s ním ho dostane. Použije ho na zuby a ty sebere. Jde do kanceláře, použije na zuby baterku a opravené zuby použije na skříňku. Použije šroubovák na pistoli se zaměřovačem a zaměřovač připevní na flusbork. Sestřelí flusbrokem chuligána a oznámí strážníkovi, že se důchodci perou. Pak jde na stanici.

Policejní stanice uvnitř

Polda stiskne tlačítko tři a sebere smeták. Pokecá si s fízlem za stolem a jde k vietnamci koupit jídlo, to pak dá fízlovi a znovu s ním promluví. Potom si promluví s ekologem a stiskne tlačítko jedna. Použije smeták na časopis v cele jedna a sebere ho. Dá časopis ekologovi a stiskne tlačítko dvě a požádá ekologa o vzpouru. Otevře dveře k náčelníkovi a znovu požádá o vzpouru. Potom si promluví s fízlem, zastaví větrák tlačítkem čtyři a podívá se do počítače, promluví s fízlem a podívá se na větrák. Pak znovu použije počítač a jde do další lokace.

Hospoda „Chaloupka u puku“  

Polda si promluví s vrchním, kuchařem a hygienikem. Použije flusbrok na hlavu a znovu si promluví s vrchním, jde na ulici za vietnamcem a koupí jídlo, to pak vymění hygienikovi. Promluví s i s vrchním, sebere koktejl a použije ho na agenta Rosomáka. Dohodne se s ním na pátrání po hokejistovi a letí do NY.

NEW YORK

Letiště- vstupní hala

Polda si popovídá se všemi postavami v lokaci a jde na stadion. Tam promluví s majitelem klubu a je pověřen pátráním po Jégrovi i od něj. V suterénu stadionu sebere mop, barvu, žárovku a lano. Jde za přítelkyní a pokusí si s ní promluvit. Vrátí se na stadion pro pověření a znovu jde za přítelkyní . Ukáže jí pověření a popovídá si s ní. Před domem sebere botu a jde k psychiatrovi, kde sebere olej. Tím namaže kohout u bazénu a vypustí ho. Odejde z lokace, a když se vrátí, může vlézt oknem dovnitř. Sebere bonsaj, použije jí na větrák a vrátí jí. Odejde z lokace a když se vrátí, sebere nůžky a prostěradlo. Jde k psychiatrovi. 

Psychiatr- čekárna

Pokecá si s bláznem a sekretářkou a použije na prostěradlo nůžky, dá prostěradlo bláznovi. Polda jde na letiště, kde dá prsten od Césara prodavači, vrátí se za Césarem a dá mu nanuk. Použije botu na mop a barvu a udělá na zemi stopu. César se změní v Messnera a dá poldovi cepín. Ten polda donese Japonci na letiště a dostane mast, kterou použije na Messnera. Pak jde za technikem , promluví s ním a vrátí se za Messnerem. Ten se změní v Jacksona a polda s ním domluví koncert. Jde zpět za technikem a získá od něj kazetu. Tu ukáže úředníkovi a promluví si s ním, dostane zpět věci a zavolá psychiatrovi. Jde za sekretářkou a je vpuštěn za doktorem. 

Promluví si s doktorem a dostane vizitku a tu dá úředníkovi na letišti. Získané hodinky umístí na lampu u doktora a přeřídí hodiny,  tím doktora zhypnotizuje a vyslechne ho. Získá tak složku přítelkyně a tu vymění na stadiónu s prezidentem klubu za složku Jégra. Přečte si jí a promluví si s úředníkem. Jde do hangáru. Sebere síťku, tyč, lampu. Tyč použije na síťku a  žárovku na lampu. Tyčí odstraní ptáka z větráku dvě a nastaví větráky tak, aby první foukal a druhý sál. Potom hodí lampu do sudu a zastrčí zástrčku. Otevře okno a drátem zajistí dveře. Zatáhne za táhlo na koši a jde k mechanikovi, který usnul. Stiskne tlačítko a může jít do letadla.

Tam prohledá sedadla a musí se vrátit k úředníkovi, který mu řekne, kde Jégr seděl. Znovu prohledá letadlo a spadne dolů. Sebere kleště a otevře skříňku. Z ní vezme baterku a použije jí na skříňku dole. Kleštěmi otevře kufr a prohledá ho. Získá kalhotky a helmu. Kalhotky použije  na nápis a helmu na vozík. Ukáže kalhotky úředníkovi a získá lokaci arabský sklad. Podle pokynů báby zvedá víka u popelnic a baba mu potom, co trefí deset krys, pomůže. Jde za prezidentem klubu a sebere kalamář. Vrátí se k bábě, promluví si s ní a polda jí hodí lano. Baba ho přetáhne do skladu.   

Skladiště- sídlo spediční firmy

Polda stáhne plátno, zapne projektor, sebere lepivý papír, přečte si vzkaz a prohlédne všechny obrazy. Za pavoukem je trezor. Použije lepivý papír na brouky pod slonem a použije brouka na projektor. Na trezoru nastaví 02489 a sebere dokumenty, pohlednici, pistoli a klíč. Klíč použije na dveře a je zatčen.

SÍDLO CIA 

Kancelář agentky

Promluví s agentkou a jde za agentem, kde sebere zapalovač. Pak jde za doktorem, prohledá skříň, použije kádinku na soupravu a zapálí kahan. Sebere kávu a naleje inkoust do filtračního zařízení. Sebere koblihu. Dá koblihu a kafe starému agentovi a vyslechne ufona. Pak dá agentovi testy, ten je vyplní a polda je dá doktorovi. Vše sdělí agentce, která ho zavře do cely k teroristovi. Promluví s ním a vyndá páčidlo. Sebere cigarety a ukáže je doktorovi. Pak složí pohled a ukáže ho agentce. Odlétá na Ulithi.

Ulithi

Promluví si s rybářem, ředitelem hotelu, kuchařem, majitelkou kasina. Vizitku, co dostal od ředitele, si přečte a zavolá řediteli. Promluví si s rybářem, který ho požádá o pomoc při lovu ryb. Před muzeem sebere kýbl a promluví si se správcem. Pak si promluví se záchranářkou. Zavolá psychiatrovi a znovu se baví se záchranářkou. Sebere kalendář a použije ho na záchranářku. Kalendář dá správci a sebere přístrojek. Před seismologickou stanicí sebere klacek a kámen, uvnitř si přečte ceduli a sebere inhalátor, francouzák a kus drátu. Otevře dvířka a vyndá baterku.

Francouzák použije na vrak, namotá drát na klacek, použije na něj vrtuli a získá harpunu. Vloží baterii do odpuzovače a použije francouzák. Podívá se na skříň u kuchaře a hodí u rybáře odpuzovač do vody. Pak dá rybáři harpunu. Jde za kuchařem, promluví s ním a nabere do inhalátoru náplň.

Použije kýbl na dutinu u záchranářky a nastříká do díry náplň z inhalátoru. Vezme kýbl s krabem a vloží kraba do přístroje v seismologické stanici místo baterky. Jde za kuchařem, otevře lednici a obviní ho. Promluví se záchranářkou, pak se vrátí ke kuchaři. Kamenem mu ztupí nůž, odejde a po návratu sebere lejstro. Vloží lejstro do faxu v seismologické stanici a odešle. Zavolá agentce a obviní kuchaře. Promluví si s ředitelem a znovu zavolá agentce. Popovídá si se správcem, majitelkou a striptérkou. Porazí striptérku a získá směnku. Promluví si se správcem a získá od rybáře dynamit. Tím odpálí řetěz a u správce zjistí, jak se ponorka ovládá. Nasedne a když zvítězí, promluví si s agentkou. Je vyslán do Jižní Ameriky. 

Jižní Amerika 

U starosty sebere rukavice a klec, promluví se všemi třemi bratry. U slepého sebere trychtýř a kýbl, trychtýř dá do pily. Použije rukavici na pavouka a zkusí sebrat kleště. U hluchého zkusí sebrat láhev tequily a jakmile je to možné, hodí mu pavouka do sklenici. Láhev použije pilu a sebere kleště. Z plotu vyštípe drát a jde k hluchému. Sebere ubrus a použije ho na buben, sebere otvírák a drát použije na kytaru. 

Promluví si s bobrem a kleštěmi vytrhne hřebíky a prkna  v domě v přístavu. Použije otvírák na kýbl a jde nahoru. Tam opraví kýblem megafon. Předá hluchému naslouchátko, němému mluvítko a slepému brýle. Zavolá ekologovi a dá slepému rukavici. Potom dá kazetu do kazeťáku a pozve bobra na koncert. Umístí klec na vychlípené prkno a na druhé šlápne. Když je bobr v kleci, zavolá ekologovi. Potom jde do továrny a použije konzoli, složí logo firmy a jde na plošinu, tam sebere golfovou hůl a tu vloží do kyseliny. Holí potom otevře šuplík na plošině. Promluví si s agentkou a odlétá do Iráku.        

Blízký Východ 

Na hranici před hotelem

Polda si promluví s agentkou a otevře džíp. Promluví si s ní znovu a s celníkem. Vezme kliku, umístí jí do mechanizmu a vezme balónek. Promluví si s hoteliérem a  zkusí jít nahoru. Znovu si promluví s hoteliérem a s agentkou. Odejde ze dvora, vrátí se a opět si promluví s agentkou, zavolá do CIA, odejde a po návratu může sebrat bobra. Bobra ukáže hoteliérovi a sebere mu dýmku. Tu pak použije na ventilaci a jde nahoru. Nadýchá se helia z balónku a zaklepe na dveře, sebere všechno v místnosti a ukáže celníkovi pověření. Potom si promluví s agentkou a odjedou. Hra pokračuje po havárii. Polda prohledá auto a jde na dvůr. Zde vrtačkou odvrtá řetěz a odmontuje zadní kolo francouzákem, v inventáři sundá z kola řetěz. Vrátí se k agentce a zapne odstřikovače. Nasadí řetěz na brusku a stiskne tlačítko. Použije na brusku kolo, ubrousí řetěz a vypne přístroj. Vezme řetěz a vrátí ho na kolo. To pak umístí zpět na bicykl. Odjede na kole do lokace bazar. Zde si se všemi promluví a jde do lokace mešita, kde si promluví s vyvolavačem. Vrátí se k agentce a po rozhovoru s ní umístí zaměřovač na římsu, poté zaměřovač posune, sebere zrcadlo a dá ho na druhý věšák. Promluví se s agentkou, vrátí se k prodavači a zeptá se ho na lampu. Promluví si s vyvolavačem, vrátí se k prodavači, otevře šuplík a sebere lampu. Jde si promluvit s velitelem a potom se vrátí k vyvolavači, promluví s ním a předá mu lampu. Získá osvědčení a to ukáže veliteli, který ho pak pustí dovnitř. Zde seber přilbu a stiskne tlačítko u antireklamy.Vyjde ven, nabere do přilby písek a promluví si s velitelem. Zadá kód ovládání a použije přilbu s pískem na poklop. Sebere ze skříňky a ze žebřiny kotouč, sebere puk a dá ho na plochu. Vytáhne závaží, sebere mřížku a umístí jí s oběma kotouči do přístroje. Vytáhne kolíček a z druhé skříně vezme klíč. Otevře si dveře a přečte si kalendář. Jde na WC, kladívkem rozdrtí cihlu a vybere skrýš. Po návratu si popovídá s agentkou a doktorem a odletí na Sibiř.    

SIBIŘ

Polda poleje vodou z čutory větev a o pahýl rozbije brýle. Střepem přeřízne provaz a dostane se na náměstí. Zde sebere hrnec. Postupně si promluví s Bondem, vědkyní, hladovým vědcem a vzteklým vědcem. U Bonda sebere pohrabáč a použije ho na postel. Sebere brusli a použije jí na pneumatiku na náměstí. Kus gumy vloží do hrnce hodí ho do komína u vzteklého vědce. Tam sebere papuče a dá je vědkyni. Sebere u ní pružinu.  U hladovce sebere drát a promluví si s ním. Předá mu obvod. Jde k místu seskoku, sebere kámen a zapne dilatátor. Kamenem trefí veverku a tu předá hladovému vědci. Odejde a vrátí se později pro obvod. Jde ke vzteklému vědci a vloží pružinu do lisu. Stiskne tlačítko, zajistí pružinu drátem, stiskne tlačítko a sebere pružinu. Sebere prkno u velitelovy chaty a použije ho na pružinu. Umístí past do teleportu a promluví si s Bondem. Po scéně s velitelem odejde a později se k vědkyni vrátí. Zeptá se jí na velitele a jde do velitelovy chaty. Sebere tam lopatku, kterou nahřeje v krbu. Odstraní z ní led na barelech a jde si promluvit s vědkyní a hladovým vědcem. Ukáže oko trezoru a seber deník. Ten ukáže hladovému vědci a po rozhovoru s ním zavolá do CIA. Po rozhovoru s agentkou a doktorem odchází na stadion.    

STADION

Polda si promluví s maskotem, pokladním a uvaděčem. vybere koš a jde k rolbě. Zde sebere lano a pustí na ovládacím pultu chlazení do vodovodu. Potom připevní lano na kohout a rozjede rolbu. Poté otočí kohoutem. U prezidenta klubu sebere puk a promluví s agentem, který hlídá mříž. Potom si promluví v šatně s přítelkyní Jégra a s agentkou. Jde do vstupní haly, kde utrhne maskotovi ocas a na ocas použije střep. Tuto hadici pak použije na umyvadlo v šatně a postříká Voříškovou. Potom prohledá umyvadlo a sebere řetízek. Ten použije na puk. Promluví si s Jégrem a zavolá psychiatrovi. Pak na Jégra použije puk na řetízku. Vyslechne ho a když odejde, sebere ze skříňky prášky a brusku. Prášky dá do lahve a vše dá vypít uvaděči. Jde k agentce a vyslechne její rozhovor s teroristou. Použije brokovnici na prodavače a získané drobné použije na telefon. Po sérii animací sebere dilatátor  a jde k mříži. Agentovi ubrousí klíč a odemkne jím mříž. Jde do lóže a dá dilatátor agentovi do ruky. Podívá se na reklamu a jde k agentce, kde spustí reklamu na pultu. Vrátí se do lóže a udeří do dilatátoru.

Miroslav Žák

České a slovenské hry sbírám od roku 2001. Více než o samotné hraní se zajímám o vývoj a archivaci. Mojí hlavní zbraní je motivace.

Komentáře

Sdělte nám svůj názor

Zatím žádný komentář.