Příběh hry Tears

Miroslav Žák – 18/12/2017

Hlavní postava Ratingen je jedním z členů Velké rady, která spravuje Thrálské království. Ovšem v radě dochází čím dál častěji k rozporům. Zigid a Arkadas, další členové rady, jsou sice lidem oblíbení, ale jako vládcové nejsou příliš schopní. Ratingen se proto po nějakém čase rozhoduje, že je zapotřebí převzít moc nad Thrálskem do vlastních rukou.

Politická situace v okolních zemích totiž jasně napovídá , že je jen otázkou času, kdy se někteří ze sousedů spojí s cílem podrobit si království. Ratingen chce i nadále v zemi zachovávat principy demokracie, avšak chce dát přednost vládě více centralizované; pro demokracii, jak si ji představuje Zigid a Arkadas, země ještě nedozrála. Nyní je zapotřebí vybudovat stát hospodářsky dobře prosperující, vojensky silný, a nezmítaný žádnými vnitřními rozbroji. Thrálsko je země poměrně malá, a proto může být, dle Ratingenova mínění, docela dobře řízena z jednoho centra, není zapotřebí celou zemi drobit na jednotlivé marky, mezi nimiž vládne rivalita. Některá hrabství mají navíc ještě touhu stát se malými královstvími.

Ratingenovo postavení v Radě není právě růžové, protože Zigid a Arkadas mají názory na vládní otázky diametrálně odlišné. Jediné, co kompenzuje jeho situaci je ten fakt, že po celý tento rok je na postu Nejvyššího komtura a tudíž má poněkud větší pravomoci než oni. Jestliže se tedy chce pokusit o státní převrat, má k tomu asi poslední příležitost. Ratingen je sice mozkem celého převratu, avšak vykonávání jednotlivých úkolů musí být prováděno prostřednictvím jeho lidí, jen zlomek věcí může provést osobně. Kvůli utajení je nezbytné, aby těchto prostředníků bylo co nejméně. Nejdůležitějším z jeho pomocníků, jeho pravou rukou, bude Darten – hlavní postava hry. Ratingen ho zasvětí do svých plánů a postupně ho pověří šesti úkoly vedoucími k získání moci nad celým královstvím.

Miroslav Žák

České a slovenské hry sbírám od roku 2001. Více než o samotné hraní se zajímám o vývoj a archivaci. Mojí hlavní zbraní je motivace.

Komentáře

Sdělte nám svůj názor

Zatím žádný komentář.