Hemisféra

Hemisféra

Nový obor
Nový obor
Hemisféra
Kurz
Hemisféra
Město
Bratislava
Typ studia
Certifikát

Viedenská cesta 257, Bratislava, 851 01

Tel.: +421 0918 798 197

E-mail: info@hemisfera.sk


Jazyk studia
Slovenština
Hemisféra

Hemisféra ľavá o.z. sa venuje už sedem rokov vzdelávaniu detí a dospelých v oblasti digitálnych technológií. Vytvorila komplexnú vzdelávaciu platformu v oblasti herného vývoja a združuje široké spektrum ľudí, ktorí sa venujú nielen tvorbe počítačových hier.

Základným pilierom portfólia aktivít združenia sú kurzy vývoja počítačových hier pre deti od 8 do 15 rokov – GameCraft, ktoré prebiehajú prezenčne na školách aj v online priestore (cca 300 detí ročne z celého Slovenska). Vzdelávanie je postavené na individuálnom prístupe lektora a využívaní unikátneho gamifikačného systému.

V letných mesiacoch Hemisféra organizuje detské denné tábory GameCamp / 8-15r (Bratislava, Žilina), TechArt Camp / 12-17r (Bratislava) a letnú školu tvorby hier pre študentov a mladých dospelých Summer Game Dev. Na letných projektoch sa pohybuje počet účastníkov okolo 400.

Pri vzdelávaní mládeže a mladých dospelých na kurzoch LevelUp a LevelUp Your Skills spolupracujeme s profesionálmi z najznámejších herných štúdií na Slovensku (cca 100 študentov ročne). Vo vzdelávacích projektoch B2B aktívne vzdelávame profesionálov z herných štúdií.

krátkodobej aj dlhodobej vízii má Hemisféra záujem rozširovať svoje aktivity do ďalších miest na Slovensku, hľadať nové finančné zdroje, neustále zlepšovať kvalitu výučby a nakoniec zvýšiť dostupnosť digitálneho vzdelávania aj pre minoritné skupiny.

Cíl studia

Venujeme sa komplexnému vzdelávaniu detí základných škôl a stredoškolských študentov v oblasti tvorby digitálnych hier.