Nová slovenská digitálna hra vás vezme na vzrušujúcu cestu do minulosti Rímskej ríše na území dnešného Slovenska

Miroslav Žák – 21/05/2024

Hra Heritage Quest AR prepojila moderné technológie rozšírenej reality so školským prostredím a vytvára pre učiteľov príležitosť spraviť z hodín dejepisu nezabudnuteľný zážitok.

Heritage Quest AR ukazuje, ako vhodne navrhnutá digitálna hra môže zvýšiť motiváciu detí a žiakov spoznávať dejiny, rozširovať si vedomosti a budovať ich čitateľské zručnosti.

Príbeh hry sa odohráva v realisticky zobrazenej Ville rustica neďaleko starobylého vojenského tábora Gerulata na území dnešného Slovenska. Deti očami 12-ročného Felixa spoznajú bežný život rímskej rodiny a ostatných obyvateľov žijúcich na území impéria a blízko jeho hraníc. „Heritage Quest AR je príbehová vzdelávacia hra, vďaka ktorej ožije svet 2. storočia priamo pred očami detí a umožní im vnímať archeologické nálezy úplne nový spôsobom pomocou rozšírenej reality,“ hovorí Veronika Golianová z Impact Games, producentka hry. „Tešíme sa, že v spolupráci s odborníkmi a pamiatkovými inštitúciami sa nám podarilo vytvoriť ďalšiu vzdelávaciu hru, ktorá prináša do škôl radosť z poznávania a približuje hravou a zážitkovou formou kultúrnu pamiatku Dunajský limes zapísanú v zozname UNESCO.

Hra je vhodná pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredné školy ako pomôcka na hodiny dejepisu, ale zaujme všetkých milovníkov histórie. Zadarmo si ju môžete stiahnuť na vzdelávacej platforme www.gamifactory.eu. Na vyučovaní môžu učitelia využiť aj metodiku s doplnkovými aktivitami, ktorú tvorcovia hry pripravili v spolupráci s učiteľmi z praxe.

Heritage Quest AR

Digitálna hra mi pomohla vtiahnuť deti do obdobia Rímskej ríše a ukázať im bežný život vtedajších ľudí. Prostredníctvom digitálneho múzea mali žiaci možnosť spoznať predmety dennej spotreby a pochopiť ich praktický význam. Páči sa mi množstvo námetov na diskusiu a bádanie, ktoré hra ponúka,“ priblížila svoje skúsenosti s využitím hry na vyučovaní Kristína Grófová, učiteľka zo Základnej školy s materskou školou Veľký Kýr, ktorá spolupracovala aj na príprave sprievodnej metodiky.

Hra vznikla v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, Slovenskou komisiou UNESCO, Archeologickým múzeum SNM, Margarétou Musilovou z Mestského ústavu pre ochranu pamiatok v Bratislave a Múzeom mesta Bratislava.

Miroslav Žák

České a slovenské hry sbírám od roku 2001. Více než o samotné hraní se zajímám o vývoj a archivaci. Mojí hlavní zbraní je motivace.

Komentáře

Sdělte nám svůj názor

Zatím žádný komentář.