Článek

Bloodless – Prolog

Po letech Hladomoru se v nepřístupných stržích Večerních hor shromáždily skupiny psanců plenících kupecké stezky. Průsmyky spojující Mintar a Ebarro se staly postrachem všech obchodních karavan. Tito lidé byli dravější než vlci. Zabíjeli kvůli jídlu a teplým kožešinám. Zlato jim nedokázalo udržet holý život v zimních mrazech. Tyto skupiny však byly naštěstí nepočetné a nikdy se nesjednotily. Přesto se karavany s doprovodem mnoha ozbrojených mužů nemohly cítit bezpečně.

Psanci však nebyli jediné nebezpečí, které v horách číhalo. Před mnoha lety byla hluboko v horách objevena ložiska dwenitu, zkamenělé dračí krve, obsahující magickou sílu. Čarodějové, vědmy i alchymisté se vynořili ze svých doupat, rozlezli se po horách jako hmyz a vraždili se mezi sebou v bojích o jednotlivá ložiska.

Množství magie uvolňované z ložisek dwenitu kouzelnickými nedochůdčaty začalo ovlivňovat rovnováhu jsoucna. Byly zaznamenány případy samovolných kouzel, nevyzpytatelných magických poryvů, které mohly přerůst až v úplné zborcení skutečnosti. Nakonec zasáhl Yswell Wog, mnohem později nazývaný Navrácený. Tento mág zapečetil všechna ložiska nezlomitelným zakletím.

Byla to však trvalá výzva pro všechny čaroděje, v jejichž očích se zračila touha po moci. Zlomit tak Wogovo kouzlo! Dostat se k ložiskům dwenitu! Dračí krev znamená moc, takovou moc, která dokáže ovládnout celý svět. Ti pošetilci tomu věřili! Nechápali že magie je silnější než kterýkoliv živý člověk.

Po Večerních horách se tedy stále ještě toulaly postavy v tmavých pláštích, třímající v rukou dlouhé hole. Kouzelníci v osamění hledající způsob jak zlomit zakletí, nebo doufající v nalezení dosud neobjeveného ložiska. Tito zoufalí poustevníci na tom většinou nebyli o nic lépe než psanci skrývající se v horách. Vojáci nalezli na stezkách těla mnoha poutníků s masem sežehlým až na kost, či s údy vyvrácenými děsivou křečí. Kromě toho se v okolí hor začali objevovat nemrtví, lidské mrtvoly oživené magií, služebnící kouzelníků, slepě plnící všechny rozkazy.

Existují záznamy o spojeních mezi tlupami psanců a některými z potulných kouzelníků.

… Jade Korken, druhé, doplněné a revidované vydání HISTORIE MINTARU

České a slovenské hry sbírám od roku 2001. Více než o samotné hraní se zajímám o vývoj a archivaci. Mojí hlavní zbraní je motivace.

Komentáře(0)

Nemáte účet?

Jako registrovaný a přihlášený uživatel můžete tuto hru nejen ohodnotit, ale také k ní napsat komentář, diskutovat o ní, nebo ji zařadit do některého ze seznamů.

Přihlásit/Registrovat