15.1.2007 9:02
Rozhovor Faraway studios
Rozhovor nejen o Until I’m Gone..
Více...
21.12.2006 19:44
Sběratelské předměty s motivem hry Armed Assault!
Přinášíme tiskovou zprávu IDEA Games..
Více...
18.12.2006 16:07
Alpha Prime - Video
Podívejte se kdo pracoval na AP..
Více...
18.12.2006 16:06
Armed Assault - Bonusové screenshoty
Podívejte se..
Více...
18.12.2006 16:06
Dárek od BIS
Novoroční dárek pro hráče ArmA: Armed Assault!
Více...
17.12.2006 17:13
Alpha Prime - Demo screenshoty
Podívejte se na screeny...
Více...
17.12.2006 16:53
Nová Videa
Přidána nová videa do sekce..
Více...
13.12.2006 14:30
Arma v Německu!
nejprodávanější titul..
Více...
11.12.2006 23:09
Tisková zpráva - IDEA Games
ArmA: Armed Assault v české lokalizaci je k dispozici na internetu.
Více...
10.12.2006 20:20
Rozhovor s Prohibited
Další moje otázky jsem směřoval na nově vzniklý tým Prohibited..
Více...

TOPlist

Inquisitor je nová temná počítačová RPG

Úvod:

Inquisitor© je nová temná počítačová RPG hra z dílny společnosti Cinemax, s.r.o. a týmu Wooden Dragon. V roli středověkého vyšetřovatele vás zavede do pochmurného světa plného hereze, zrady a pekelného nebezpečí. Budete pátrat po pachatelích obludných zločinů, setkáte se s mnoha lstivými protivníky a strhne vás vír mocného spiknutí, které usiluje o rozvrácení všeho, na čem prastará Říše po tisíc let spočívala. Prozkoumejte pochmurný herní svět prostřednictvím jednoho ze tří hlavních charakterů a objevte veškeré jeho taje. Budujte si pověst neohroženého inkvizitora a lovce čarodějnic, plňte desítky vedlejších úkolů a rozvíjejte své schopnosti a dovednosti, se kterými budete čelit stále mocnějším a nebezpečnějším protivníkům. A hlavně si pamatujte - vše, co učiníte, bude záležet jenom na vás!Příběh:

Jak už naznačuje název hry, bude se Inquisitor© odehrávat v temném středověkém světě plném hereze a neznabožství. Děj bude zasazen do prostředí fiktivní starobylé Říše, která stojí na samém pokraji zhroucení a ve které se odehrává strašlivý boj mezi svatou Matkou církví a mocným rytířským řádem Bratrstva spravedlivých, to vše na pozadí vidiny konce světa, což představuje úrodnou půdu jak pro beznaděj, tak pro herezi. Do tohoto stavu byla Říše uvržena poté, co se přesně podle Zjevení svatého Ezechiela objevila na obloze Hvězda zkázy a zemi postihly v několika po sobě jdoucích letech katastrofy zvané boží rány. S vidinou konce světa se začalo hroutit vše, co bylo během posledních tisíc let budováno a duše mnoha lidí byla postižena tou nejzhoubnější nemocí, kterou se jen člověk může nakazit - kacířstvím.

Vzhledem k tomu, že vůdce Říše je zlomený smrtí svého jediného syna a nedokáže Říši zachránit, byla k vyřešení této tragické situace a k ochraně pravé víry před herezí a kacířstvím povolána Svatá inkvizice, mocný vyšetřovací a soudní aparát svaté Matky církve, nadaný obrovskými pravomocemi. Po celé zemi byly zažehnuty popravčí hranice a z mučíren se line křik vyslýchaných osob podezřelých z kacířství. Jak už to ale bývá, kde je moc, tam je i korupce, a temné síly pekelných mocností nehodlají ustoupit z míst, kam zasely semeno sváru.

Do nitra veškerého dění zavede hráče vyšetřování zdánlivě bezvýznamných zločinů spáchaných v městečku ležícím na hranicích Říše. Hráč se zhostí role středověkého vyšetřovatele, aby byl záhy přiveden na stopu mnohem většího - a nebezpečnějšího - zločinu, než si původně myslel. S přibývajícími počtem odhalených zločinů a popravených kacířů se začne ukazovat, že před hráčem leží úkol mnohem těžší, než potrestat pachatele několika vražd a loupeží...

Základy hry:

Hlavní pilíře Inkvizitora představují především akce a poutavý příběh, které jsou zastřešeny originálním herním systémem a jedinečnými dovednostmi a schopnostmi hlavních charakterů. Při tvorbě Inkvizitora přihlédli autoři k vysokým standardům žánru RPG a okořenili jej nepřebernou spoustou vlastních nápadů a invencí. Výsledkem tak bude poutavá a snadno ovladatelná hra nečekaných možností a hloubek - bude záležet jen na hráči samotném, nakolik bude chtít tyto herní možnosti odkrýt a využít.

Vzhledem k tomu, že se příběh točí kolem vyšetřování všemožných zločinů, tvoří jádro hry odhalování pachatelů, získávání důkazů proti nim a jejich usvědčování před soudem, a to v souladu s církevními a světskými zákony Říše. Jedním z nejdůležitějších zákonů je Inkviziční kodex, který zakotvuje pravidla a zásady inkvizičního procesu. a je to právě Inkviziční kodex, podle kterého bude muset hráč postupovat při odhalování a stíhání heretiků a čarodějnic ohrožujících svými temnými piklemi celou Říši. Doporučujeme všem hráčům, aby si Inkviziční kodex stáhli a podívali se na něj již teď, aby se mohli důkladně připravit na vyšetřování, které je čeká - viz sekce Ke tažení.

Důležitou součástí inkvizičního práva je rovněž právo útrpné - tj. právo použít při výslechu mučení. Hráč proto bude moci při odhalování pachatelů všemožných hrůzostrašných zločinů použít celkem čtyři mučící nástroje - skřipec, strappado, pranýř a železnou pannu.


Herní postavy:

K plnění svého svatého poslání si bude moct hráč vybrat jednu ze tří hlavních postav - kněze, paladina nebo zloděje. Jak bývá u RPG titulů zvykem, je každá z nich obdařena mnoha dovednostmi, které hráči umožní rozvinout svůj vybraný charakter do netušených možností. Tyto dovednosti jsou dvojího druhu - společné dovednosti, kterými je vybavena každá z postav, a dále jedinečné dovednosti, které činí mezi charaktery propastné rozdíly a umožní tak hráči vyzkoušet si tři zcela odlišné strategie vedení hry. Bude přitom záležet pouze na hráči, jaké dovednosti a vlastnosti se rozhodne u svého charakteru rozvíjet - hra je v tomto směru skutečně velice variabilní, takže například dva kněží se od sebe mohou lišit jako den a noc. Kromě toho se rozdíly mezi charaktery vyskytují i v rovině dějové - a to s ohledem na jejich rozdílné společenské postavení.

Tvůrci:
Inquisitor© je vyvíjen novým českým týmem Wooden Dragon pod záštitou a v autorské spolupráci se společností Cinemax, s.r.o. Cílem našeho společného snažení je ukázat české i zahraniční hráčské veřejnosti, jak vypadá hra, která hráče vtáhne a nepustí, dokud bude po herním světě kráčet jediný kacíř!

Inquisitor© si klade za cíl dosáhnout úrovně takových herních legend, jako byli svého času "Dungeon Master", "Ultima Underworld", "The Elder Scrolls: Arena" nebo "Baldur's Gate".

Autoři hry se netají tím, že si při tvorbě hry vzali za vzor literární klasiku "Jméno růže" italského spisovatele Umberta Eca - nikoli samozřejmě po obsahové stránce, ale především po stránce atmosféry a způsobu odvíjení příběhu. Pozorný hráč tak bude mít možnost narazit na jemné nuance s tímto literárním skvostem, stejně jako s některými jinými díly Umberta Eca (Foucaultovo kyvadlo, Baudolino).

Stálými členy týmu Wooden Dragon jsou:

Michal Pavlíček - program
Vít Kovalčík - program
Vojtěch Pecka - grafika
Martin Vocet - grafika
Jan Koníček - grafika
Marek Strnad - animace
Johan Justoň - scénář a režie
Michal Pecka - web
Martin Linda - hudba (Cinemax)